Terms and Conditions

Compania Municipală Parking București SA – “CMPB S.A” este societatea care administrează domeniul www.cmpb.ro, subdomeniile acestuia (denumit în continuare SITE) și este proprietarul aplicației denumite Parking București, care permite accesul la servicii de plată electronice, cash sau prin SMS pentru parcarea autoturismelor în parcările publice ale municipiului București. Compania Municipală Parking București SA este o societate organizată în baza legii române, cu sediul social în orașul București, Str. Grigore Cobălcescu, nr, 8, Sector 1., CUI: RO37832152; J40/10320/2017; Contact: 0374 99 77 99, parking@cmpb.ro;


Următorii sunt termenii unui acord între dumneavoastră şi Compania Municipală Parking București S.A. Prin accesarea sau utilizarea aplicației mobile, confirmaţi că aţi citit, înţelegeţi şi acceptaţi aceşti termeni şi că respectaţi toate legile şi reglementările aplicabile. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă rugăm să nu utilizaţi această aplicație mobilă. Compania Municipală Parking București S.A poate, în orice moment şi fără notificare, să modifice aceşti Termeni de Utilizare şi alte informaţii pe care le conţine această aplicație mobilă. De asemenea, Compania Municipală Parking București S.A poate aduce îmbunătăţiri sau modificări produselor, serviciilor sau programelor descrise pe această aplicație mobilă, în orice moment şi fără notificare.

Compania Municipală Parking București S.A vă acordă o permisiune limitată, neexclusivă şi netransferabilă, pentru accesarea şi afişarea informațiilor din această aplicație mobilă, în calitate de client sau client potenţial al Companiei Municipale Parking București S.A, cu condiţia să respectaţi aceşti Termeni de Utilizare şi să rămână intacte toate anunţurile privind drepturile de autor, mărcile înregistrate şi alte anunţuri de proprietate. Nerespectarea de către dumneavoastră a termenilor respectivi sau a altor termeni privind această aplicație mobilă va avea ca rezultat terminarea automată a oricăror drepturi care v-au fost acordate, fără nicio notificare prealabilă, iar dumneavoastră trebuie să distrugeţi imediat toate copiile materialelor descărcate pe care le deţineţi, le aveţi în custodie sau le controlaţi.


COPYRIGHT

Drepturile asupra conținutului aplicației mobile - Drepturile de proprietate intelectuală și drepturile conexe asupra conținutului aplicației mobile aparțin CMPB S.A. Reproducerea, în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare, a materialelor de pe aplicația mobilă este autorizată, cu menţionarea sursei. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe aplicația mobilă, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Orice încercare de a modifica, copia fără autorizație sau afecta, în orice formă, aplicația și datele cu care operează, va fi pedepsită potrivit legilor în vigoare.


INFORMAȚII PERSONALE

Unele informaţii solicitate prin intermediul aplicației mobile  pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date – „GDPR” și ale Legii nr. 190/2018). Prin accesarea şi navigarea pe această aplicație mobilă, utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Următorii termeni și condiții privind protecția datelor cu caracter personal sunt concepuți pentru a informa vizitatorii aplicației mobile, denumiți în continuare “Utilizator” sau “Utilizatori”, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile Utilizatorilor privind această prelucrare, în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor ("GDPR"). Compania Municipală Parking București S.A., care administrează aplicația mobilă, denumit în continuare "aplicație mobilă", este, în conformitate cu GDPR, operator de date cu caracter personal și, prin urmare, este responsabil pentru procesarea acestora. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul aplicației mobile  în scopul posibilității efectuării plăților și asigurării suportului tehnic.

În scopul menționat mai sus, datele Utilizatorului vor fi stocate în baza de date a aplicației web. Această prelucrare se bazează pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR. Operatorul poate contacta Utilizatorul în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, poștă, Social Media sau canalele/instrumentele Google. Prin intermediul aplicației mobile, Operatorul de date cu caracter personal prelucrează date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea aplicației mobile, incluzând, dar fără a se limita la date de sesiune, înregistrare video sesiune, comportament browsing, date despre locație, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresa IP), acolo unde este disponibilă, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului. Acestea sunt date statistice despre acțiunile și modelele de navigare ale vizitatorilor aplicației mobile. Nu identifică niciun individ și sunt colectate în scopul imbunătățirii și personalizării aplicației mobile. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6, alin 1, literele a), b), c), f), GDPR.

Beneficiarii datelor - Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctul 2, Operatorul utilizează furnizori de servicii, respectiv împuterniciți, conform art. 28 din GDPR, cum ar fi: furnizori de servicii pentru hosting, furnizori de servicii de monitorizare a activității Utilizatorilor în cadrul aplicației mobile  sau furnizorii de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor. Prin reglementări contractuale, Operatorul se asigură că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

Furnizarea obligatorie și voluntară de date și durata păstrării acestora - Furnizarea următoarelor date prin intermediul formularelor de contact este obligatorie pentru a putea oferi acces și suport Utilizatorului: nume, prenume, localitate, telefon, e-mail. 

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi stocate până la momentul încetării relației contractuale cu Operatorul sau la solicitarea Utilizatorului, cu excepția cazului în care Operatorul are obligația legală de a stoca în continuare datele cu caracter personal, până la încetarea obligației legale. Stocarea și transferul datelor cu caracter personal ale Utilizatorului către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c), GDPR.


Drepturile Utilizatorului:

  1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
  2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
  3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
  4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR).
  5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
  6. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
  7. Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă Utilizatorul apreciază în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuatî de Operator cu încălcarea GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

COSTUL SERVICIILOR

Parcarea se poate plăti prin SMS, la numărul 7458, valabil în rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom România Mobile și Vodafone. Orange percepe o taxă suplimentară de 0,05 euro pentru fiecare SMS expediat.

Tarifele afișate pentru plata parcării prin SMS nu includ TVA (19%). Orice modificare a legislației fiscale în privința Taxei pe Valoarea Adăugată va conduce la schimbarea imediată a tarifului, independent de modificările aduse prezentelor termene și condiții.

Prin acceptarea acestor termene și condiții sunteți de acord să ne numiți mandatari pentru a plăti în numele dumneavoastră parcarea cu ajutorul telefonului mobil. Menționăm că valoarea unei astfel de plăți este mai mare decât în cazul plăților directe, datorită comisioanelor aplicate de operatorii de telefonie mobilă, a costurilor de operare a sistemului și a diferenței de schimb valutar.


PLATA SERVICIILOR

Plata serviciilor, conform acestor Termeni și Condiții, se poate efectua și online, cu cardul, de credit sau debit. La folosirea cardului, plata este procesată imediat și nu se percepe vreun comision suplimentar. Restituirea costului serviciilor nu este posibilă. Compania Municipală Parking București SA nu solicită și nu stocheaza niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră decât cele necesare în mod excusiv platformei de plată online.


REGULI APLICABILE SERVICIULUI

Serviciul public de parcare pe raza Municipiului București se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Parcajelor aparținând Domeniului Public sau Privat al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/22.02.2018. Regulamentul poate fi regăsit aici.

Prin accesarea unui loc de parcare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București vă asumați întreaga responsabilitate privitor la respectarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Parcajelor. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Parcajelor poate conduce la aplicarea de sancțiuni civile sau contravenționale, după caz. În situațiile expres prevăzute de Regulament, Prestatorul poate lua măsura ridicării autovehicului dumneavoastră.


LITIGII

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române de la sediul Prestatorului.

Utilizatorii care folosesc aplicația Parking Bucureşti sunt de acord cu toți termenii menționați în acestă secțiune.

Descarcă aplicația "Parking Bucureşti"

În funcție de terminalul tău mobil, foloseşte unul dintre cele două butoane pentru a instala aplicația mobilă.